Seperti sedia maklum, perisian Turnitin digunakan untuk melihat peratus persamaan penulisan pelajar dengan hasil penerbitan sedia ada seperti buku, artikel jurnal, keratan akhbar dan lain-lain berkaitan. Peratusan yang dibenarkan mestilah kurang daripada 29% persamaan (Similarity Index- SI) dengan penulisan sedia ada. Sehubungan itu, bermula 1 November 2017 pelajar tidak perlu lagi mengakses perisian Turnitin secara individu dan hanya perlu menghantar softcopy tesis/ disertasi/ kertas projek kepada pihak IPS melalui emel :- turnitin@upsi.edu.my.

Berikut ialah maklumat yang diperlukan :

  • Nombor kad matrik pelajar

  • Nama penuh pelajar

  • Tajuk tesis/ disertasi/ kertas projek

  • Bahan / Penulisan untuk disemak [Lampirkan Bab 1 hingga Bab akhir yang telah digabungkan dalam satu (1) format Word atau PDF]

Keputusan semakan Turnitin akan diemelkan kepada pelajar dalam tempoh tiga (3) hari bekerja. Pelajar yang mendapat keputusan (30% dan ke atas), perlu meminda penulisan tersebut bersama penyelia dan menghantar semula kepada pihak IPS. Untuk makluman, bagi pelajar yang mendaftar kertas projek perlu menghantar softcopy kertas projek tiga (3) minggu sebelum (minggu ke-10) tarikh akhir penghantaran (rujuk takwim akademik) bagi memudahkan tindakan di pihak IPS.

FSebarang pertanyaan sila hubungi unit penyeliaan (05-4505485/5480).

Terima kasih.