JADUAL KULIAH

JADUAL KULIAH KURSUS UNIVERSITI

Pindaan pada 20hb (2023)

SARJANA PSIKOLOGI (KLINIKAL)
FALKUTI PEMBANGUNAN MANUSIA (FPM)

Pindaan pada 20hb (2023)

FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI (FBK)
FAKULTI SENI, KELESTARIAN & INDUSTRI KREATIF (FSKIK)

Pindaan pada 20hb (2023)

FAKULTI KOMPUTERAN DAN META-TEKNOLOGI (FKMT)
FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI (FPE)

Pindaan pada 20hb (2023)

FAKULTI SAINS DAN MATEMATIK (FSM)
FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN (FSSK)
FAKULTI MUZIK DAN SENI PERSEMBAHAN (FMSP)
FAKULTI SAINS KEMANUSIAAN (FSK)
FAKULTI TEKNIKAL DAN VOKASIONAL (FTV)
Tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa
Kemaskini pada20 September 2023