JADUAL KULIAH

JADUAL KULIAH KURSUS UNIVERSITI
(pindaan 14/10/2022)
DOKTOR PENDIDIKAN
 
SARJANA PSIKOLOGI (KLINIKAL)
 
FALKUTI PEMBANGUNAN MANUSIA (FPM)
(pindaan 14/10/2022)
FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI (FBK)
(pindaan 29/09/2022)
FAKULTI SENI, KOMPUTERAN DAN INDUSTRI KREATIF (FSKIK)
(pindaan 19/10/2022)
FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI (FPE)
(pindaan 14/10/2022)
FAKULTI SAINS DAN MATEMATIK (FSM)
(pindaan 19/10/2022)
FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN (FSSKj)
(pindaan 19/10/2022)
FAKULTI MUZIK DAN SENI PERSEMBAHAN (FMSP)
 
FAKULTI SAINS KEMANUSIAAN (FSK)
(pindaan 19/10/2022)
FAKULTI TEKNOLOGI DAN VOKASIONAL (FTV)
(pindaan 19/10/2022)
Tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa
Kemaskini pada 19 October 2022