JADUAL KULIAH

JADUAL KULIAH KURSUS UNIVERSITI
Pindaan pada 23hb Okt 2023
SARJANA PSIKOLOGI (KLINIKAL)
FALKUTI PEMBANGUNAN MANUSIA (FPM)
Pindaan pada 23hb Okt 2023
FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI (FBK)
Pindaan pada 17hb Okt 2023
FAKULTI SENI, KELESTARIAN & INDUSTRI KREATIF (FSKIK)
Pindaan pada 25hb Sept 2023
FAKULTI KOMPUTERAN DAN META-TEKNOLOGI (FKMT)
Pindaan pada 17hb Sept 2023
FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI (FPE)
Pindaan pada 23hb Okt 2023
FAKULTI SAINS DAN MATEMATIK (FSM)
Pindaan pada 17hb Sept 2023
FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN (FSSK)
Pindaan pada 06hb Okt 2023
FAKULTI MUZIK DAN SENI PERSEMBAHAN (FMSP)
Pindaan pada 23hb Okt 2023
FAKULTI SAINS KEMANUSIAAN (FSK)
Pindaan pada 17hb Okt 2023
FAKULTI TEKNIKAL DAN VOKASIONAL (FTV)
Pindaan pada 17hb Sept 2023
Tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa
Kemaskini pada25 October 2023