DASAR DAN KUALITI AKADEMIK

PROFESOR DR. AZLAN BIN KAMARI

TIMBALAN DEKAN

+605-4505502

azlan.kamari@fsmt.upsi.edu.my

sakinah

SAKINATUL HIDAYAH BINTI SIDEK

PENOLONG PENDAFTAR (N41)

+605-4505479

sakinah@upsi.edu.my

shida

MAI NORSHIDA BINTI AHMAD HEZAZI

PENOLONG PEGAWAI TADBIR KANAN (N32)

+605-4505491

mainorshida@upsi.edu.my