DASAR DAN KUALITI AKADEMIK

PROFESOR DR. AZLAN BIN KAMARI

TIMBALAN DEKAN

+605-4505502

azlan.kamari@fmst.upsi.edu.my

sakinah

SAKINATUL HIDAYAH BINTI SIDEK

PENOLONG PENDAFTAR

+605-4505479

sakinah@upsi.edu.my

shida

MAI NORSHIDA BINTI AHMAD HEZAZI

PENOLONG PEGAWAI TADBIR KANAN

+605-4505491

mainorshida@upsi.edu.my