HAL EHWAL PELAJAR, ALUMNI DAN PENERBITAN

dr zul passport_

PROFESOR MADYA DR. ZULEZWAN BIN AB MALIK

TIMBALAN DEKAN

+605-4505475

zulezwan@fsskj.upsi.edu.my

K03902

AHMAD MUIZZUDDIN BIN SAFIAN

PENOLONG PENDAFTAR (SPKU 41)

+605-4505473

muizz.safian@upsi.edu.my

Hidayah

NURUL HIDAYAH BINTI MOHD KHAIRUL WATAN

PEMBANTU TADBIR

+605-4505473

hidayah.watan@upsi.edu.my