UNIT PENYELIAAN, PEPERIKSAAN DAN PENGIJAZAHAN

PROFESOR DR. AZLAN BIN KAMARI

TIMBALAN DEKAN

+605-4505502

azlan.kamari@fsmt.upsi.edu.my

Ruhana

RUHANA BINTI ESHAK

PENOLONG PENDAFTAR KANAN (N44)

+605-4505484

ruhana@upsi.edu.my

rosmawati

ROSMAWATI BINTI SULAIMAN

PEMBANTU TADBIR (N22)

(Peperiksaan dan Pengijazahan)

+605-4505490

rosmawati@upsi.edu.my

Edited Image 2019-06-17 04-50-12

NURUL FATIMAH BINTI ABDULLAH

PEMBANTU TADBIR (N19)

(Ph.D)

+605-4505485

nurulfatimah@upsi.edu.my

Nur 'Amirah binti Ali

NUR ‘AMIRAH BINTI ALI

 

PEMBANTU TADBIR (N19)

(Sarjana – Mod Penyelidikan)

+605-4505480

amirah@ipm.upsi.edu.my

SITI HAJAR SHUHANA BINTI ABD SHUKOR

PEMBANTU TADBIR (N22)

+605-4505485

siti_hajar@upsi.edu.my

Naswany

NASWANY BINTI NASARUDIN

SKIM PERKHIDMATAN KHAS UNIVERSITI (SPKU19)

 
 
 

+605-4505480

naswany@upsi.edu.my