MAKLUMAT UMUM

MAKLUMAT TAMBAHAN

INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH

Kemasukan & Pengkuliahan
05-450 5482
admission.ips@upsi.edu.my

Penyeliaan, Peperiksaan & Pengijazahan
05-450 5485
uppp.ips@upsi.edu.my

Pentadbiran & Kewangan
05-450 5494
ips@upsi.edu.my

Hal Ehwal Pelajar & Alumni dan Penerbitan
05-450 5473
uhepa.ips@upsi.edu.my

FAKULTI SAINS DAN MATEMATIK

015-4879 7673
info@fsmt.upsi.edu.my

FAKULTI PEMBANGUNAN MANUSIA

015-4879 7505
015-4879 7806

pasca@fpm.upsi.edu.my

FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI

FAKULTI MUZIK DAN SENI PERSEMBAHAN

Dr. Kamarulzaman bin Mohamed Karim (Coordinator Department of Music and Music Education)
kamarulzaman.mk@fmsp.upsi.edu.my

Dr. NurulAkmal binti Abdul Wahid (Coordinator, Department Of Performing Arts)
nurulakmal@fmsp.upsi.edu.my

Puan Che Farihan binti Che Man (Postgraduate Unit)
05-450 6702 (Office)
farihan@upsi.edu.my
info@fmsp.upsi.edu.my

Puan Noliza binti Yeop Kamarudin (Postgraduate Unit)
05-450 6704 (Office)
noliza@upsi.edu.my
info@fmsp.upsi.edu.my

FAKULTI SENI, KELESTARIAN & INDUSTRI KREATIF

05-450 5836
05-450 5923
pasca@fskik.upsi.edu.my

PUSAT PENYELIDIKAN KANAK-KANAK NEGARA

015-4879 7135
012-672 0698
pascancdrc@upsi.edu.my

FAKULTI TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN

Norkhalilah Bt Duriat
015-4879 7809
norkhalilah@upsi.edu.my

Azlina binti Md Kambali
015-4879 7166
azlina_mk@upsi.edu.my

FAKULTI KOMPUTERAN DAN META-TEKNOLOGI

FAKULTI SAINS KEMANUSIAAN

05-450 5043
tda@fsk.upsi.edu.my

FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI

05-450 6030
05-450 6038
admin@fbk.upsi.edu.my

INSTITUT PERADABAN MELAYU

Norfadzilah binti Mohd Nor
05-450 6702(Office)
019-561 7498
info@ipm.upsi.edu.my