JADUAL KULIAH DAN PENDAFTARAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH SEMESTER 2 SESI 2022/2023

Jadual kuliah bagi Semester 2 Sesi 2022/2023 boleh disemak mulai 13 Mac 2023 (Isnin) di JADUAL KULIAH. Kuliah pertama akan bermula pada 10 April 2023.

Tindakan yang WAJIB pelajar (MASTER/PHD/EdD) lakukan :

BIL

TINDAKAN

TARIKH

1. Menjelaskan bayaran yuran pengajian sebelum pendaftaran semester/kursus epayment.upsi

Sebarang pertanyaan berkaitan yuran mohon hubungi:

Unit Kewangan Pelajar, Jabatan Bendahari :

015-48797761 atau emel ukpk@bendahari.upsi

15 Mac 2023 hingga 19 April 2023
2. Pendaftaran semester/kursus melalui https://unistudent.upsi.edu.my/login

(termasuk pelajar Sarjana Penyelidikan dan Doktor Falsafah)

  • Pendaftaran kursus hanya boleh dilakukan selepas 48 Jam pembayaran Yuran dijelaskan (Hari bekerja).
  • Pendaftaran semester adalah automatik sebaik sahaja pelajar mengemaskini maklumat diri.
  • Rujuk Jadual Kuliah dan Struktur Program di MyUPSI portal.(mohon rujuk pihak fakulti berkaitan struktur program)

Sebarang pertanyaan berkaitan pendaftaran semester/kursus mohon hubungi:

Unit Pengkuliahan, IPS

05-450 5495 atau emel up.ips@upsi.

20 Mac 2023 hingga 23 April 2023
3. Denda lewat mendaftar semester/kursus akan bermula 24 April 2023. Lewat Mendaftar Semester : RM10.00/hari

Lewat Tambah/Gugur Kursus : RM30.00/kursus

Lewat Tambah/Gugur Kursus : RM10.00/day

Denda lewat akan dikenakan sekiranya pelajar membuat pembayaran selepas 24 April 2023. Notis pemberhentian akan diberikan sekiranya pelajar tidak mengambil sebarang tindakan sehingga minggu ketujuh (28 Mei 2023).