JADUAL KULIAH DAN PENDAFTARAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH SEMESTER 1 SESI 2023/2024 

 

 

Jadual kuliah bagi Semester 1 Sesi 2023/2024 boleh disemak mulai 18 September 2023 (Isnin) di JADUAL KULIAH. Kuliah pertama akan bermula pada 16 Oktober 2023.

 

Tindakan yang WAJIB pelajar (MASTER/PHD/EdD) lakukan:

 

BIL

TINDAKAN

TARIKH

 

1.

 

Menjelaskan bayaran yuran pengajian sebelum pendaftaran semester/kursus

https://epayment.upsi.edu.my

 

Sebarang pertanyaan berkaitan yuran mohon hubungi:

 

Unit Kewangan Pelajar, Jabatan Bendahari  : 

015-48797761 atau emel ukpk@bendahari.upsi.edu.my

 

20 September 2023 hingga 24 Oktober 2023

 

2.

 

Pendaftaran semester/kursus melalui https://unistudent.upsi.edu.my/login

 

(termasuk pelajar Sarjana Penyelidikan dan Doktor Falsafah)

 

v  Pendaftaran kursus hanya boleh dilakukan selepas 48 Jam pembayaran Yuran dijelaskan (Hari bekerja).

 

v  Pendaftaran semester adalah automatik sebaik sahaja pelajar mengemaskini maklumat diri.

 

v  Rujuk Jadual Kuliah di https://ips.upsi.edu.my dan Struktur Program di MyUPSI portal.(mohon rujuk pihak fakulti berkaitan struktur program)

 

Sebarang pertanyaan berkaitan pendaftaran semester/kursus mohon hubungi:

 

Unit Pengkuliahan, IPS 05-450 5495/ 013-4517960 atau emel  up.ips@upsi.edu.my.

 

 

25 September 2023 hingga 29 Oktober 2023

 

3.

 

Denda lewat mendaftar semester/kursus akan bermula 30 Oktober 2023.

Lewat Mendaftar Semester              : RM10.00/hari

Lewat Tambah/Gugur Kursus         :RM30.00/kursus

Lewat  Tambah/Gugur Kursus        :RM10.00/day

 

Denda lewat akan dikenakan sekiranya pelajar membuat pembayaran selepas 29 Oktober 2023.  Notis pemberhentian akan diberikan sekiranya pelajar tidak mengambil sebarang tindakan sehingga minggu ke-tujuh (04 Disember 2023).