PELEKAT KENDERAAN - WAJIB

Semua pelajar pengajian siswazah yang membawa kenderaan wajib didaftarkan dan mempunyai pelekat kenderaan. Pelajar boleh mengisi permohonan di dalam UniStudent dan cetak permohonan. Dokumen yang perlu disertakan semasa permohonan pelekat kenderaan ialah :

1. Salinan kad pelajar (sekiranya belum mempunyai kad pelajar, hantar salinan surat tawaran pengajian)
2.
salinan lesen memandu
3.
salinan geran@cover note insuran
4.
Salinan cukai jalan(bagi permohonan pelekat motosikal sahaja)

Harga sekeping pelekat kenderaan adalah RM5.00.