REGISTRATION, EXAMINATION & GRADUATION

ARAHAN KERJA PENAWARAN KURSUS
MANUAL PENGISIAN MINGGU KE-8 (PENSYARAH)
MANUAL PENGISIAN MINGGU KE-8 (KETUA JABATAN)
MANUAL PENGISIAN CLOM (PENSYARAH)
MANUAL CO – PENETAPAN PENSYARAH (KETUA JABATAN)
MANUAL CO – CO BARU (KETUA JABATAN)
MANUAL PENGISIAN CO (PENYELARAS)
PANDUAN DAN CONTOH LAPORAN PEMANTAUAN MINGGU KE-8
GARIS PANDUAN PENGISIAN MARKAH PEPERIKSAAN
GARIS PANDUAN PENJANAAN JADUAL PEPERIKSAAN
MANUAL SEMAKAN MARKAH PEPERIKSAAN DIPERINGKAT FAKULTI
GARIS PANDUAN PENGGUBALAN DAN PEMARKAHAN SOALAN PEPERIKSAAN
CARTA ALIR PROSES PENGURUSAN PEPERIKSAAN
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PENYELIAAN KERTAS PROJEK (MOD C)